Wiadukt II Wiadukt II

Pawel

Regulamin

1. Zasady ogólne.

1.1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i oznacza akceptację niniejszego regulaminu;
1.2. Zabrania się posiadania więcej niż jednego konta przez tą samą osobę;
1.3. Uporczywe nieprzestrzeganie regulaminu będzie prowadzić do zablokowania konta;
1.4. Ostateczną instancją w serwisie jest admin i jego decyzje nie podlegają dyskusji;


2. Dodawanie zdjęć.

2.1. Prawo dodawania zdjęć jest udzielane zarejestrowanym użytkownikom przez admina i może zostać odebrane bez podania przyczyny;
2.2. Admin ma prawo nie dopuścić zdjęcia do publikacji bez podania przyczyny;
2.3. Użytkownik odpowiada za załadowane zdjęcia w świetle prawa autorskiego i poprzez dodanie do galerii oświadcza, że jest jego autorem lub posiada stosowną zgodę na publikacje
(w tym przypadku autora należy podać w opisie). Niezależnie od posiadanej zgody na publikację zabronione jest dodawanie zdjęć wykonanych przez innych użytkowników serwisu!;
2.4. Zdjęcie musi być związane z tematyką komunikacyjną w regionie łódzkim, w dziale lotnictwo jedynie samoloty liniowe i czarterowe operujące z łódzkiego lotniska;
2.5. Użytkownik może dodać 1 zdjęcie w ciągu 2 godzin. Admin ma prawo zwiększyć limit wybranym użytkownikom;
2.6. Zdjęcie może mieć maksymalnie wagę 500kB, a jego dłuższy bok zawierać się w rozmiarze 750 - 1200 pixeli;
2.7. Zdjęcie dodajemy w odpowiedniej kategorii;
2.8. W opisie zdjęcia obowiązkowo umieszczamy miejsce wykonania zdjęcia;
2.9. W słowach kluczowych obowiązkowo umieszczamy:
2.9.1. dział autobusy i tramwaje:
a) Numer pojazdu:
- w przypadku MPK-Łódź numer taborowy (np: 1234). Dla numerów 1 i 2 cyfrowych bez sufiksu literowego dodajemy MPK (np. MPK12);
- w przypadku innych przewoźników posiadających numer taborowy: numer taborowy poprzedzony nazwą przewoźnika (np: ABC12);
- w przypadku przewoźników nieposiadających numeru taborowego: numer rejestracyjny bez spacji (np: EL12345);
b) Miejsce zrobienia zdjęcia:
- nazwę miejscowości;
- w przypadku ulic, pomijamy ul. (np. Sienkiewicza), analogicznie w przypadku alei (Mickiewicza);
- w przypadku placów: dodajemy "Plac" (np. Plac Wolności);
c) Numer linii na której znajduje się pojazd, poprzedzony słowem "linia" (np: linia 12);
d) Inne słowa zależnie od okoliczności:
- "wypadek" jeśli zdjęcie ukazuje wypadek, kolizję lub stłuczkę bądź ich skutki;
- "reklama" jeśli pojazd na zdjęciu takową posiada;
- "graffiti" jeśli pojazd na zdjęciu jest w malowaniu "graffiti";
- "objazd" jeśli pojazd na zdjęciu jest poza stałą trasą.
- "impreza", jeśli zdjęcie wykonano podczas imprezy komunikacyjnej;
- "zajezdnia", jeśli zdjęcie zostało wykonane na terenie zajezdni;
- "krańcówka", jeśli zdjęcie zostało wykonane na terenie krańcówki;
- "wnętrze", jeśli zdjęcie przedstawia wnętrze pojazdu.
- "kasacja", jeśli zdjęcie przedstawia pojazd w trakcie fizycznej kasacji.
2.9.2. dział kolej:
a) numer taborowy (w postaci np: EN57-3003)
b) miejsce zrobienia zdjęcia - 2 najbliższe przystanki pomiędzy którymi wykonano zdjęcie, zapis z dywizem (np. Gałkówek-Żakowice)
c) numer linii kolejowej (np. D29-17)
d) Inne słowa zależnie od okoliczności:
- "wypadek" jeśli zdjęcie ukazuje wypadek, kolizję lub stłuczkę bądź ich skutki;
- "reklama" jeśli pojazd na zdjęciu takową posiada;
- "objazd" jeśli pojazd na zdjęciu jest poza stałą trasą;
- "impreza", jeśli zdjęcie wykonano podczas imprezy komunikacyjnej;
- "wnętrze", jeśli zdjęcie przedstawia wnętrze pojazdu.
- "kasacja", jeśli zdjęcie przedstawia pojazd w trakcie fizycznej kasacji.
2.9.3. dział lotnictwo:
w opracowaniu
2.10.Nie dopuszcza się stosowania kluczowych nie uwzględnionych w regulaminie.
2.11. Zdjęcie źle opisane może zostać zablokowane do czasu poprawienia opisu i słów kluczowych.

3. Selekcja zdjęć.

3.1. Prawo do oceny zdjęć mają członkowie redakcji oraz użytkownicy wybrani przez admina na podstawie dorobku zdjęciowego i obiektywizmu w ocenianiu.
3.2. Oceny mają następujące wagi: użytkownik - 1 punkt, redaktor - 2 punkty, administrator - 3 punkty.
3.3. Oceniamy wartość techniczną, ale również np. niepowtarzalność zdjęcia i wartość historyczną.
3.4. Ocena polega na wskazaniu przez użytkownika zdjęcia do wyróżnienia (+) lub usunięcia (-).
3.5. Zdjęcie jest blokowane, gdy uzyska sumę punktów -10.
3.6. Zdjęcie jest wyróżniane, gdy uzyska sumę punktów +10.

4. Usuwanie zdjęć.

4.1. Admin ma prawo usunąć każde zdjęcie;
4.2. Admin ma prawo zablokować każde zdjęcie;

5. Komentowanie zdjęć.

5.1. Prawo komentowania zdjęcia ma każdy zarejestrowany użytkownik;
5.2. Komentarz musi odnosić się do zdjęcia lub komentarza pod nim, do pogawędek można użyć PW;
5.3. Komentarz piszemy z zachowaniem zasad języka polskiego;
5.4. W komentarzu nie używamy słów i określeń wulgarnych;
5.5. Komentujemy z zachowaniem kultury i netykiety.
5.6. Admin i edytorzy mają prawo usunąć każdy komentarz (w przypadku rażącego naruszenia netykiety lub zasad pisowni - bez podawania przyczyny);

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Admin ma prawo do zmiany regulaminu;
6.2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia;