Ikarus 260 na linii Z Ikarus 260 na linii Z

raddrum

Regulamin

1. Zasady ogólne.
1.1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i oznacza akceptację niniejszego regulaminu;
1.2. Zabrania się posiadania więcej niż jednego konta przez tą samą osobę;
1.3. Administracja ma prawo usuwać konta nieaktywne (tj. bez zdjęć) po upływie roku od ich rejestracji.
1.4. Uporczywe nieprzestrzeganie regulaminu będzie prowadzić do zablokowania konta;
1.5. Regulamin uchwala i egzekwuje administracja w składzie: luki, pewusoft, Sawciu, Sebek, ukalo
1.6. Serwis jest inicjatywą prywatną i ostateczne decyzje należą do jego właściciela (ukalo).

1.7. Zdjęcia są własnością ich autorów i nie mogą być wykorzystywane poza galerią bez ich zgody.

2. Dodawanie zdjęć.
2.1. Użytkownik odpowiada za załadowane zdjęcia w świetle prawa autorskiego i poprzez dodanie do galerii oświadcza, że jest jego autorem lub posiada stosowną zgodę na publikacje (w tym przypadku autora należy podać w opisie). Niezależnie od posiadanej zgody na publikację zabronione jest dodawanie zdjęć wykonanych przez innych użytkowników serwisu!;
2.2. Zdjęcie musi być związane z tematyką komunikacyjną w regionie łódzkim, w dziale lotnictwo jedynie samoloty liniowe i czarterowe operujące z łódzkiego lotniska;
2.3. Użytkownik może dodać 1 zdjęcie w ciągu 2 godzin. Administracja ma prawo zwiększyć limit wybranym użytkownikom;
2.4. Zdjęcie może mieć maksymalnie wagę 1000kB, a jego dłuższy bok zawierać się w rozmiarze 800 - 1920 pixeli;
2.5. Zdjęcie dodajemy w odpowiedniej kategorii;
2.6. W słowach kluczowych obowiązkowo umieszczamy:
2.6.1. dział autobusy i tramwaje:
a) Numer pojazdu:
- w przypadku MPK-Łódź numer taborowy (np: 1234). Dla numerów 1 i 2 cyfrowych bez sufiksu literowego dodajemy MPK (np. MPK12);
- w przypadku innych przewoźników posiadających numer taborowy: numer taborowy poprzedzony nazwą przewoźnika (np: ABC12);
- w przypadku przewoźników nieposiadających numeru taborowego: numer rejestracyjny bez spacji (np: EL12345);
b) Miejsce zrobienia zdjęcia:
- nazwę miejscowości;
- w przypadku ulic, pomijamy ul. (np. Sienkiewicza), analogicznie w przypadku alei (Mickiewicza);
- w przypadku placów: dodajemy "Plac" (np. Plac Wolności);
c) Numer linii na której znajduje się pojazd, poprzedzony słowem "linia" (np: linia 12);
d) Inne słowa zależnie od okoliczności:
- "wypadek" jeśli zdjęcie ukazuje wypadek, kolizję lub stłuczkę bądź ich skutki;
- "reklama" jeśli pojazd na zdjęciu takową posiada;
- "graffiti" jeśli pojazd na zdjęciu jest w malowaniu "graffiti";
- "objazd" jeśli pojazd na zdjęciu jest poza stałą trasą;
- "impreza", jeśli zdjęcie wykonano podczas imprezy komunikacyjnej;
- "zajezdnia", jeśli zdjęcie zostało wykonane na terenie zajezdni;
- "krańcówka", jeśli zdjęcie zostało wykonane na terenie krańcówki;
- "wnętrze", jeśli zdjęcie przedstawia wnętrze pojazdu;
- "kasacja", jeśli zdjęcie przedstawia pojazd w trakcie fizycznej kasacji;
- "wykolejenie", jeśli pojazd na zdjęciu wykoleił się;
2.6.2. dział kolej:
a) numer taborowy (w postaci np: EN57-3003)
b) miejsce zrobienia zdjęcia - 2 najbliższe przystanki pomiędzy którymi wykonano zdjęcie, zapis z dywizem (np. Gałkówek-Żakowice)
c) numer linii kolejowej (np. D29-17)
d) Inne słowa zależnie od okoliczności:
- "wypadek" jeśli zdjęcie ukazuje wypadek, kolizję lub stłuczkę bądź ich skutki;
- "reklama" jeśli pojazd na zdjęciu takową posiada;
- "objazd" jeśli pojazd na zdjęciu jest poza stałą trasą;
- "impreza", jeśli zdjęcie wykonano podczas imprezy komunikacyjnej;
- "wnętrze", jeśli zdjęcie przedstawia wnętrze pojazdu.
- "kasacja", jeśli zdjęcie przedstawia pojazd w trakcie fizycznej kasacji.
- "wykolejenie", jeśli pojazd na zdjęciu wykoleił się;
2.7.Nie dopuszcza się stosowania kluczowych nieuwzględnionych w regulaminie.
2.8. Nad poprawnością słów kluczowych czuwają moderatorzy wybrani przez administrację.
2.9. Zdjęcie źle opisane może zostać zablokowane do czasu poprawienia opisu i słów kluczowych.

3. Selekcja zdjęć.
3.1. Prawo do oceny zdjęć mają członkowie redakcji oraz użytkownicy posiadający co najmniej 5 wyróżnionych zdjęć.
3.2. Oceniamy wartość techniczną, ale również np. niepowtarzalność zdjęcia i wartość historyczną.
3.3. Zdjęcia oceniamy poprzez naciśnięcie przycisku "podoba się"
3.4. Zdjęcie jest wyróżniane, gdy uzyska 7 punktów.


4. Usuwanie/blokowanie zdjęć.
4.1. W uzasadnionych przypadkach administracja może zablokować lub usunąć zdjęcie (np. wyjątkowo słaba jakość techniczna przy braku wartości historycznej czy dokumentalnej, złamanie regulaminu, naruszenie praw autorskich). Decyzja podejmowana jest przez administrację zwykłą większością głosów.

5. Komentowanie zdjęć.
5.1. Prawo komentowania zdjęcia ma każdy zarejestrowany użytkownik;
5.2. Komentarz musi odnosić się do zdjęcia lub komentarza pod nim;
5.3. Komentarz piszemy z zachowaniem zasad języka polskiego;
5.4. W komentarzu nie używamy słów i określeń wulgarnych;
5.5. Komentujemy z zachowaniem kultury i netykiety;
5.6. W przypadku naruszenia zasad administratorzy i redaktorzy mają prawo do usunięcia komentarza.

6. Postanowienia końcowe.
6.1. Zmiany w regulaminie podejmuje redakcja zwykłą większością głosów.
6.2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia;